Vsakdo, ki uporablja spletno mesto hotelskerezervacije.eu, sprejema te pogoje uporabe. Če se s katero koli navedbo v teh pogojih uporabe ne strinjate, vas prosimo, da spletnega mesta hotelskerezervacije.eu ne uporabljate.

Upravitelj

Spletno mesto hotelskerezervacije.eu upravlja Webcom PR (v nadaljevanju: upravitelj).

Vsebina in uporaba spletnega mesta

Spletno mesto hotelskerezervacije.eu je namenjeno posredovanju popotniških informacij, koristnih popotniških nasvetov, novic, popotniških fotografij in videoposnetkov ter informacij o razpoložljivih nastanitvah (hotelskih sobah, apartmajih, stanovanjih, gostiščih, mladinskih hotelih) po svetu.

Spletno mesto hotelskerezervacije.eu omogoča opravljanje rezervacij nastanitev 24 ur na dan s takojšnjo potrditvijo rezervacije brez vnaprejšnjih plačil in možnostjo brezplačne odpovedi ali spremembe rezervacije.

Uporaba spletnega mesta hotelskerezervacije.eu je brezplačna. To pomeni, da upravitelj od uporabnikov, ki preko spletnega mesta hotelskerezervacije.eu opravljajo hotelske rezervacije, ne pobira provizije. Uporabnik naročene storitve plača neposredno ustreznemu ponudniku nastanitve.

Spletno mesto hotelskerezervacije.eu je namenjeno zgolj za zasebno uporabo na lastno odgovornost. Kopiranje informacij s spletnega mesta hotelskerezervacije.eu v komercialne namene brez vednosti in vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravitelja ni dovoljeno.

Avtorske pravice

Vse programske, oblikovalske in vsebinske rešitve, aplikacije, domena www.hotelskerezervacije.eu in vse njene poddomene, torej vse materialne in moralne pravice na posameznih delih in na celoti, ki izvirajo iz avtorskega dela ali so lahko predmet industrijske lastnine, so zavarovane in v izključni lasti upravitelja, razen, če ni drugače navedeno.

Zagotavljanje točnosti podatkov

Upravitelj jamči, da so podatki o krajih po svetu, objavljeni v spletnem mestu hotelskerezervacije.eu, točni v času objave, vendar se lahko kasneje brez vednosti upravitelja spremenijo. Upravitelj se po najboljših močeh trudi informacije redno posodabljati, vendar ne more zagotoviti popolne točnosti vseh, v spletnem mestu hotelskerezervacije.eu objavljenih informacij. Upravitelj priporoča, da odločitev o potovanjih ne sprejemate izključno na podlagi informacij, ki so na voljo v spletnem mestu hotelskerezervacije.eu, pač pa, da pridobite tudi dopolnilne informacije iz drugih virov.

Podatke v rubriki Rezervacije hotelov urejajo hoteli, zato obratovalec nima neposredne kontrole nad njeno vsebino in ne more odgovarjati za točnost informacij o posameznih hotelih. Vse morebitne reklamacijske zahtevke je treba uveljavljati na kraju samem pri ponudnikih nastanitev.

Omejitev odgovornosti

Upravitelj ni organizator ali prodajalec turističnih aranžmajev in ne odgovarja za izvedbo naročenih in plačanih storitev. Upravitelj ne sklepa pogodb v imenu ponudnikov nastanitev. Odgovornost za pravilno izvedbo naročenih storitev nosijo izključno ponudniki nastanitev, katerih imena in kontaktni podatki so nedvoumno navedeni v spletnem mestu hotelskerezervacije.eu in v potrditvi rezervacije, ki jo uporabnik v primeru opravljene rezervacije samodejno prejme po e-pošti.

Šteje se, da je uporabnik seznanjen s pogoji uporabe in navodili za uporabo spletnega mesta hotelskerezervacije.eu, ter da jih v primeru, da prek spletnega mesta hotelskerezervacije.eu rezervira nastanitev, v celoti sprejema.

Zaščita zasebnosti in varstvo podatkov

Upravitelj ne pridobiva in na svojih strežnikih ne hrani osebnih podatkov o uporabnikih spletnega mesta hotelskerezervacije.eu. Vsi podatki, ki so potrebni za izvedbo rezervacije nastanitve, se samodejno pošljejo v ustrezen hotel.

Podatke, ki jih je treba vnesti v kontaktni obrazec (ime in priimek, naslov e-pošte, vsebina sporočila), upravitelj lahko hrani na svojih strežnikih in jih občasno uporabi za pošiljanje obvestil o ponudbi. Vsak uporabnik lahko kadar koli zahteva izbris svojih podatkov s strežnikov upravitelja. Izbris se izvrši v 24 urah po prejetju pisnega obvestila.

Upravitelj se zavezuje ščititi vašo zasebnost. Podatki o uporabnikih, ki jih je treba vnesti v spletni obrazec za potrebe rezervacije nastanitve, se samodejno pošljejo ponudniku nastanitve zgolj za potrebe izvršitve rezervacije in izdaje ter pošiljanja potrditve rezervacije in se na naših strežnikih ne hranijo. Vnos osebnih podatkov je zahtevan le, če in ko želi uporabnik rezervirati določeno nastanitev.

Podatki, ki se samodejno pošljejo ponudniku nastanitev, veljajo za poslovno skrivnost. Do njih imajo dostop le pooblaščene osebe ponudnika nastanitev, ki morajo biti na zaupnost podatkov izrecno opozorjene. Upravitelj ne odgovarja za napake ponudnikov nastanitev pri ravnanju z osebnimi podatki gostov.

Spletno mesto hotelskerezervacije.eu je zaščiteno z najsodobnejšimi varnostnimi sistemi, ki preprečujejo nepooblaščen dostop do podatkov, spreminjanje podatkov ali nepooblaščeno uporabo podatkov, ki jih uprabniki vnesejo v spletni obrazec za rezervacijo nastanitve. Za zagotovitev najvišje možne stopnje varnosti pa je nujno potrebno, da za varnost svojih računalnikov poskrbijo tudi uporabniki sami.