Znamenitosti Budimpešte: Grajska palača

Grajska palača v Budimpešti

Nočni pogled na razsvetljeno Grajsko palačo v Budimpešti.

Hoteli Budimpešta >>

Če se iz Pešte sprehodite preko verižnega mostu, pridete na Clark Ádám tér – krožno križišče med verižnim mostom in tunelom pod grajskim hribom. Na levi strani tunela je majhen park, v katerem je v obliki številke nič stiliziran kamen, od katerega merijo vse razdalje na Madžarskem. Od tod se lahko na grad odpravite peš ali z vzpenjačo (sikló). Slednja je začela obratovati leta 1870 in še vedno vozi vsak dan od 7.30 do 22.00 ure, razen na prvi, tretji in peti (če obstaja) ponedeljek vsakega meseca, ko je zaprta zaradi vzdrževanja.

Kdor si želi grajsko palačo podrobno ogledati, lahko v njej preživi vsaj en dan. Najpomembnejši deli palače so naslednji:

  • Turul: ogromen, iz brona vlit mitološki ptič starodavnih Madžarov, ki varuje vhod v grajsko palačo. Njegova razprta krila boste opazili že iz Pešte.
  • Madžarska narodna galerija (Magyar Nemzeti Galéria). V njej je bogata zbirka madžarskih umetniških del, ustvarjenih od srednjega veka do 20. stoletja. Splet: www.mng.hu
  • Matijev vodnjak. Leta 1904 ga je postavil Alajos Stróbl, katerega kiparska dela so raztresena po vsej Budimpešti. Vodnjak upodablja legendarni dogodek iz življenja kralja Matije Korvina (Mátjás Corvinus). Nekega dne je na lovu uzrl prelepo mlado dekle, Szép Ilonko. Slednja se je v Korvina zaljubila na prvi pogled, a ko je izvedela, da je kralj, je ob spoznanju neuresničljive ljubezni umrla od žalosti. Matija stoji na vrhu vodnjaka, Ilonka na desni strani.
  • Széchenyeva knjižnica: madžarska nacionalna knjižnica, v kateri so shranjeni izvodi vseh na Madžarskem izdanih publikacij. Knjižnica je v Yblovem krilu grajske palače, ki je bilo zgrajeno po načrtih Miklósa Ybla. Slednji je med drugim projektiral tudi opero. Yblovo krilo ni obrnjeno proti reki, tako da v bitkah z rdečo armado leta 1945 ni bilo hudo poškodovano in zato daje najboljši vtis o tem, kakšna je bila palača v času Franca Jožefa. Splet: www.oszk.hu
  • Muzej zgodovine: v muzeju so shranjeni redki artefakti, ki so se uspeli ohraniti do danes v vseh vojnah in bitkah, katerih tarča je bila grajska palača. Ob ogledu muzeja lahko z veliko mero domišljije le domnevate, kako bogata in razkošna je bila nekoč palača.
  • Otomanski nagrobniki: na južnem robu grajske palače je majhen park s tradicionalnimi otomanskimi nagrobniki – edinimi ostanki nekdanjega turškega pokopališča.
  • Sándor palota: palača, ki jo boste spoznali po barikadah, uniformiranih stražarjih in limuzinah, je bila zgrajena leta 1806, danes pa so v njej prostori madžarskega predsednika. Leta 1941 je v njej po tem, ko je Nemčija napadla Jugoslavijo, storil samomor tedanji madžarski ministrski predsednik Pál Teleki. Obe državi sta bili madžarski zaveznici in Teleki je upal, da mu bo uspelo pomiriti sprte strani, a pri tem očitno ni bil najbolj uspešen. Splet: www.keh.hu
  • Nekdanje ministrstvo za obrambo: edina zgradba, ki je po bitkah med rdečo armado in nacisti leta 1945 niso obnovili. Prerešetana zgradba daje nazorno sliko o tem, v kakšnem stanju je bila leta 1945 večina grajske palače.