Znamenitosti Prage: Smodniški stolp

Smodniški stolp v Pragi

Smodniški stolp, Praga

Hoteli Praga >>

Star, črn, vendar mogočen smodniški stolp je že na prvi pogled podoben stolpu Karlovega mosta na levem bregu Vltave. Podobnost ni naključna, kajti smodniški stolp, kot ga vidimo danes, je bil zgrajen konec 15. stoletja po zgledu prej omenjenega Staromestnega stolpa.

Smodniški stolp je zgrajen na mestu, kjer je bil že v 11. stoletju eden od trinajstih vhodov v staro mestno jedro Prage, zavarovano z obzidjem. Stolp so najprej poimenovali novi stolp, v 17. stoletju pa so ga preimenovali v smodniški stolp – zaradi tega, ker so v njem skladiščili smodnik.

Ljubitelji lepega razgleda, ki so pripravljeni premagati 186 stopnic, se danes lahko povzpnejo na 44 metrov visoko razgledno ploščad. Sicer je v smodniškem stolpu v Pragi stalna razstava z naslovom Praški stolpi.

Lokacija: Namesti republiky, Staro mesto, Praga 1. Transport: metro B (postaja Namesti republiky).